پکیج جامع فایل های لیبل گذاری منابع آزمون نظام مهندسی


فایل ها ی دانلودی پکیج شامل:

لیبل کامل هرکدام ازمباحث 22 گانه مقررات ملی ساختمان

لیبل کامل کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

لیبل کامل کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی

لیبل کامل کتاب استاندارد 2800

پکیج دارای فایل های قابل دانلود بوده و از زمان پرداخت، خریدار به مدت 30 روز به پکیج دسترسی دارد.

این پکیج مناسب برای استفاده کلیه رشته ها و صلاحیت های آزمون ورود به حرفه مهندسی، کاردانی و معماران تجربی می باشد.


قیمت: 25هزار تومان

تهیه شده توسط گروه آموزشی آزمون یار