درس مبحث 9 مقررات ملی ساختمان

محتوای درس شامل:

  • فایل pdf کتاب نمونه سوالات جامع مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
  • فایل های pdf کلیه فصل های آخرین ویرایش مبحث 9 مقررات ملی ساختمان
  • آزمون های  آزمایشی آنلاین فصل بندی شده (شامل نمونه سوالات فصل های مبحث 9)
  • آزمون متغیر آنلاین (که در هربار شرکت در آزمون یکسری سوال تصاوفی از بانک سوالات مبحث 9 در اختیار شما قرار می دهد)
  • فایل لیبل گذاری مبحث 2 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت تست زنی شما در جلسه آزمون)
  • فایل فهرست ویژه مبحث 9 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت یافتن پاسخ در آزمون)
  • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی، کاردانی و معماران تجربی
  • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
  • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران نظارت، مهندسی عمران اجرا، مهندسی معماری نظارت، مهندسی معماری اجرا، کاردانی عمران و کاردانی معماری)

این درس مناسب برای آزمون رشته های مهندسی عمران (محاسبات، نظارت، اجرا)، مهندسی معماری (نظارت، اجرا)، آزمون کاردانی عمران و کاردانی معماری می باشد.


قیمت: 70 هزار ریال

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار