پکیج نقره ای آمادگی آزمون مبحث 12 مقررات ملي ساختمان
( ايمني وحفاظت كار در حين اجرا)

محتوای درس شامل:
  • فایل pdf کتاب نمونه سوالات جامع مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  • فایل های pdf کلیه فصل های آخرین ویرایش مبحث 12 مقررات ملی ساختمان
  • آزمون های  آزمایشی آنلاین فصل بندی شده (شامل نمونه سوالات فصل های مبحث 12)
  • آزمون متغیر آنلاین (که در هربار شرکت در آزمون یکسری سوال تصاوفی از بانک سوالات مبحث 2 در اختیار شما قرار می دهد)
  • فایل لیبل گذاری مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت تست زنی شما در جلسه آزمون)
  • فایل فهرست ویژه مبحث 12 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت یافتن پاسخ در آزمون)
  • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی، کاردانی و معماران تجربی
  • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
  • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران نظارت، مهندسی عمران اجرا، مهندسی معماری نظارت، مهندسی معماری اجرا، کاردانی عمران و کاردانی معماری)

این درس مناسب برای آزمون رشته های مهندسی عمران (نظارت، اجرا)، مهندسی معماری (نظارت، اجرا)، مهندسی مکانیک (طراحی، نظارت)، مهندسی برق (نظارت)، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه برداری، آزمون کاردانی عمران، کاردانی معماری، کاردانی مکانیک، کاردانی برق، کاردانی شهرسازی، کاردانی نقشه برداری و آزمون معماران تجربی می باشد.


قیمت: 75 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار