پکیج نقره ای آمادگی آزمون مبحث 1 مقررات ملي ساختمان
(تعاريف)

محتوای درس شامل:

 •  فایل pdf کتاب نمونه سوالات جامع مبحث 1 مقررات ملی ساختمان
 • فایل های pdf کلیه فصل های آخرین ویرایش مبحث 1 مقررات ملی ساختمان
 • آزمون های  آزمایشی آنلاین فصل بندی شده (شامل نمونه سوالات فصل های مبحث 1)
 • آزمون متغیر آنلاین (که در هربار شرکت در آزمون یکسری سوال تصاوفی از بانک سوالات مبحث 2 در اختیار شما قرار می دهد)
 • فایل لیبل گذاری مبحث 1 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت تست زنی شما در جلسه آزمون)
 • فایل فهرست ویژه مبحث 1 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت یافتن پاسخ در آزمون)
 • فایل های pdf کلیه فصل های آخرین ویرایش مبحث 1 مقررات ملی ساختمان
 • آزمون های  آزمایشی آنلاین فصل بندی شده (شامل نمونه سوالات فصل های مبحث 1)
 • آزمون متغیر آنلاین (که در هربار شرکت در آزمون یکسری سوال تصاوفی از بانک سوالات مبحث 1 در اختیار شما قرار می دهد)
 • فایل لیبل گذاری مبحث 1 مقررات ملی ساختمان (جهت افزایش سرعت تست زنی شما در جلسه آزمون)
 • لیست منابع آزمون ورود به حرفه نظام مهندسی، کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بهترین شیوه مطالعه و تست زنی صحیح در آزمون های ورود به حرفه مهندسی،کاردانی و معماران تجربی
 • راهنمای بودجه بندی تعداد سوالات هر مبحث در آزمون های ورود به حرفه مهندسی و کاردانی و تعیین مهم ترین مباحث با بیشترین تعداد سوال در آزمون (برای رشته های مهندسی عمران نظارت، مهندسی عمران اجرا، مهندسی معماری نظارت، مهندسی معماری اجرا، کاردانی عمران و کاردانی معماری)

این درس مناسب برای آزمون رشته های مهندسی مکانیک (طراحی، نظارت)، مهندسی برق (طراحی، نظارت)، مهندسی شهرسازی، مهندسی نقشه برداری، مهندسی ترافیک، کلیه رشته های آزمون کاردانی و آزمون معماران تجربی می باشد.


قیمت: 20 هزار تومان

تهیه شده توسط: گروه آموزشی آزمون یار